JWA Systems

Ontwikkeling en Consult

Bedrijf Producten Nieuws Service Contact

AeroRide, een bewegend platform tbv een VR-ride.

Voorbeeld van een platform, de Escher VR Ride.

Hierboven ziet u een voorbeeld van een VR-ride, geproduceerd door FCC-Wennekes multimedia BV. U ziet linksachter een projectiescherm waarop in dit geval een computeranimatie getoond wordt, terwijl het platform rechtsvoor zodanig beweegt dat de suggestie van vlucht van de animatie versterkt wordt.

Een belangrijk voordeel van de geschetste opzet is de lage prijs. Ook binnen kleinere budgetten zoals voor beurzen en openingen is deze opzet te passen.

JWA Systems heeft reeds een compleet platform inclusief installatie en programmering van beweging geleverd. Tevens is voor 2 andere VR-rides de besturing geleverd en geprogrammeerd.

Volgt nu een voorbeeld van mogelijke specificaties van een platform.

Algemeen

Het platform bestaat uit een stalen frame, dat op 3 punten gedragen wordt door een luchtbalg. De balgen staan op de vloer en zijn verankerd t.o.v. elkaar middels een stalen frame. Het platform is berekend op 12 mensen, opgesteld in 2 rijen van 6 personen. Hiertoe zijn er 2 niveau's aangebracht zodat de achterste rij over de voorste rij heenkijkt. T.b.v. de veiligheid, het gevoel van zekerheid en houvast voor de bezoekers wordt er een buizenframe op heuphoogte rondom het platform aangebracht. Deze draagt tezamen met een opstaande rand rondom zorg voor het binnenboord houden van ledematen en persoonlijke bezittingen. Tevens loopt er een buis door het midden waaraan bezoekers op de achterste rij zich kunnen vasthouden. Bezoekers betreden het platform via een uitklapbare loopbug, welke in opgeklapte toestand onderdeel wordt van de reling. De middenbuis kan deels worden weggeschoven om bezoekers in- en uit te laten stappen. De bewegingenen van het platform zijn in 3 assen begrensd, te weten rotatie om de z-as, en translatie in de x en y richting. Om enige speling toe te laten bestaat er een vrije ruimte rondom het platform. Het platform vult niet de gehele beschikbare ruimte maar beslaat slechts het oppervlak waarop daadwerkelijk mensen staan. Onder het platform is een trilmotor gemonteerd, tevens zijn naast het projectiescherm 2 ventilatoren gemonteerd welke de illusie van rijwind gaan geven.

In cijfers

Het platform is berekend op lasten tot 1000Kg uniform verdeeld over het werkvlak. De exitaties van deze luchtbalgen zullen dusdanig zijn dat er hellingshoeken van plm. 7º gehaald worden. Vervolgens enkele maatgevende tekeningen.
Boven en zijaanzicht platform zoals het in de ruimte opgesteld staat

Verlichting

Het buizenframe waarmee de reling uitgevoerd is is signaalrood. Bij in- en uitstappen dient extra verlichting te staan op de loopplank entree, en op de overstap van het hoge niveau naar het lage niveau van het platform. Verder dient noodverlichting aanwezig te zijn welke aanspringt op het moment dat de spanning naar de besturing van het platform wegvalt.

Veiligheid

Aan de buitenkant en aan de binnenkant van het platform bevinden zich enkele noodstopknoppen. Indrukken van een van deze knoppen heeft tot gevolg dat de bewegingen, trillingen en wind acuut stoppen, evenals video en geluid. De Ride is enkele minuten na een noodstop weer operationeel. Bij wegvallen SMPTE signaal door breuk in kabel of anderzijds zullen de beweginen stoppen.

Besturing

Het platform zal synchroon met de animatie-video bewegingen uitvoeren. Deze bewegingen zijn nauwkeurig getimed op gebeurtenissen in de animatie-video zodat deze de illusie van de ride versterken. Behalve de bewegingen zijn er ook nog trillingen en wind. Ook deze worden op bepaalde momenten in de video aangestuurd. De gehele aansturing van beweging, trilling en wind geschiedt door de controller. De synchronisatie tussen controller en video vindt plaats middels een SMPTE signaal dat op een geluidsspoor van de video opgenomen is.