FlashLog, een datalogger op basis van een CompactFlash kaart

Deze applicatie sampled 8 kanalen op max. 200Hz en schrijft de data, MSDOS / Windows geformatteerd (FAT16), naar een CompactFlash (TM) kaartje van 4Mb tot 512Mb.
Een impressie van Flashlog.
Het display geeft aan

Het prototype.
Het eerste geleverde model.Het CF kaartje.Het display