JWA Systems

Ontwikkeling en Consult

Bedrijf Producten Nieuws Service Contact
[Fontein icoon]

Lichtcomputer voor fonteinen en objecten

Voorwoord

Een goed uitgelichte fontein is al gauw een lust voor het oog. Door gebruik te maken van wisselende belichting en variaties in straalhoogte kan het effect nog meer versterkt worden. Mits voldoende uitgewerkt kan een "licht and water show" gemaakt worden die een publiek minuten en zelfs langer kan boeien.

Ook monumentale kunstwerken en installaties kunnen dynamisch worden uitgelicht. Het belangrijkste voordeel is dan het continu veranderende aangezicht van het object.

JWA Systems heeft in de loop van de tijd een aanzienlijke portie ervaring opgebouwd met programmeerbare uitlichting van fonteinen. Er werd een systeem ontwikkeld dat gebruikers in staat stelt het belichtingsschema interactief te programmeren. Dit interactieve aspect maakt het systeem zo uniek, want tijdens het programmeren kan het effect van veranderingen direct beoordeeld worden. Zoals een gebruiker opmerkte: "Het is net speelgoed geworden, maar het resultaat is zeker niet kinderachtig te noemen."

Eigenschappen

Hardware
De harware bestaat uit een 16 kanaals dimmer (16x500W), 2 pomp besturingen (3300W) en een lichtcomputer. Het geheel is in een stevige flightcase gemonteerd. Via robuuste connectors en multikabels worden de lampen en pompen gevoed. Er is gebruik gemaakt van een zware scheidings transformator voor maximale veiligheid.

Programma's
De lichtcomputer voert het water- en lichtprogramma uit, zodat de fonteinen en de lampen de gewenste standen doorlopen. Er kunnen diverse programma's in de computer opgeslagen worden. Deze kunnen via een knop op de flightcase of via een afstandsbediening geactiveerd worden.

Lichtshow editor
Programma's worden of door de gebruiker, of door JWA Systems gemaakt, middens de door JWA Systems ontwikkelde lichtshow editor. Deze editor blinkt uit in gebruikersvriendelijkheid, daar voor het gebruik ervan bijna geen kennis van computers vereist is. De editor heeft de mogelijkheid voor meerdere tijdlijnen, een sterk visuele gebruikersinterface en een tijdlijn editor. Doordat alle instellingen zichtbaar gemaakt worden tijdens het afspelen van een programma is het mogelijk "droog" te testen. Hoewel het uiteindelijke effect van een programma pas op de installatie beoordeeld kan worden, kunnen op deze wijze wel fouten en onvolkomendheden opgespoord worden.

Muziek
Het systeem kan ook op muziek reageren, hoewel dit nog in een experimenteel stadium is. De intensiteit van een licht of pomp kanaal kan afhangen van de geluidssterkte van een muziekkanaal. Daarbij kan gekozen worden voor lage-, midden- en hogetonen. Tevens is voorzien in een audio vertragingslijn. Hierdoor kan de muziek waarop de fontein dient te reageren vertraagd weergegeven worden naar het publiek. Hierdoor zal het altijd trage water precies op tijd lijken te reageren.

Het gebruikersinterface van de lichtshoweditor.

In de volgende figuur is het gebuikersinterface afgebeeld.

[gebruikersinterface lichtshoweditor]

Binnen de editor spelen 3 zaken een belangrijke rol.

1. Toestanden
Dit is het basis element binnen de editor. Feitelijk is het de instelling van de 18 faders, en de positie op de tijdlijn waarop deze instelling van kracht moet worden. De tijdlijn editor is zichtbaar onder de faders. Elke toestand wordt binnen het huidige effect wordt hierop aangegeven middels een balk.

2. Effecten

Een effect bestaat uit een aantal toestanden. Het afspelen van een effect heeft tot gevolg dat de toestanden op de aangegeven tijdstippen bereikt worden. Een effect herhaalt zich zelf en de overgangen zijn vloeiend, zoals verwacht mag worden. Door op de knop te drukken zal het effect afgespeeld worden. Als er geen installatie aangesloten is kan toch een indruk van het effect verkregen worden, daar de faders en de spots meeveranderen terwijk het effect loopt.

3. Het programma
Een programma bestaat uit een aantal effecten, die op diverse tijdstippen aan- en uitgezet worden. Er kunnen meerdere effecten tegelijk actief zijn, dus effecten kunnen opgestapeld worden. Een voorbeeld. Effect A laat de fontein langzaam opkomen en dalen. Effect B bestaat uit een kleine maar snelle hoogteverandering. Deze effecten leveren tezamen een fontein die met sprongetjes groeit en weer afvalt. Hetzelfde kan gelden voor het licht. Door deze mogelijkheden

Gerealiseerde projecten

Voor "de Parade" een reizend theaterfestival werd een "water- en lichtorgel" gebouwd. Het bestaat uit een grote middenfontein plus 16 kleinere fonteinen die vanuit een buitenring naar binnen stralen. De middenboom wordt door een 8-tal gekleurde lampen uitgelicht, terwijl iedere zijsproeier voorzien is van een witte lamp. Het systeem heeft gedurende 3 maanden naar tevredenheid gedraait en kreeg vele positieve reacties.