JWA Systems
Productontwikkeling
Bedrijf Producten Technologie Contact EnergyWatch PulseStation Press

Welkom bij de webzijde van JWA Systems. Onze werkzaamheden bestrijken een aantal gebieden.

  1. Embedded besturingen en regelsystemen. Betrouwbare en economische oplossingen.
  2. Intelligente interfaces die reeds bestaande deelsystemen tot een geheel vormen.
  3. Datalogging / rapportage / grafische presentatie.

1. Besturingen

JWA Systems ontwerpt besturingen op basis van kleine ingebouwde (embedded) computersystemen. Flexibiliteit, betrouwbaarheid en een lage prijs zijn de belangrijkste voordelen van deze aanpak.

Enkele voorbeelden van systemen waarvoor JWA Systems besturingen heeft ontwikkeld:

Binnen JWA Systems is veel kennis opgedaan bij de uitvoering van opdrachten in de meest uiteenlopende omgevingen. Dit heeft o.a. geresulteerd in:

Op de pagina technologie kunt u een overzicht vinden van de diverse technologieën die binnen JWA Sytems voorhanden zijn.

2. Intelligente interfaces

Het komt voor dat bij het bouwen van een machine of een systeem samen te voegen onderdelen niet compatibel zijn of enkele functie missen. Zeker voor bestaande systemen is het vaak moeilijk, duur of onwenselijk om de onderdelen aan te (laten) passen. Middels een intelligente interface is het vaak mogelijk de onderdelen samen te laten werken. De voordelen van deze aanpak zijn:

JWA Systems heeft op dit gebied een aantal zaken ontwikkeld.

Hier aan verwant zijn op zich zelf functionerende producten die een meerwaarde geven aan het apparaat waarin ze toegepast worden.

3. Datalogging

Sinds enige tijd kan men in productieomgevingen een trend waarnemen waarbij steeds meer nadruk wordt gelegd op het automatisch verzamelen en rapporteren van procesinformatie. Als toevoeging aan bestaande systemen heeft JWA Systems applicaties ontwikkeld met dit doel. Enkele doelen waarvoor deze applicaties ontwikkeld zijn:

In principe kunnen alle meetbare grootheden geregistreerd worden, met elke gewenste periodetijd. Voorbeelden van gegevens die in door JWA Systems geleverde systemen geregistreerd worden zijn:

De gemeten gegevens kunnen op een veelheid van manieren teruggehaald worden. Te denken valt o.a. aan:

Voordeel JWASYS

Het kan lastig zijn achteraf een voldoende nauwkeurig rapportage systeem toe te voegen aan een installatie. Binnen JWA Systems enkele technieken ontwikkeld om de benodigde procesgegevens te verzamelen zoals:

Enkele voorbeelden van door JWA Systems ontwikkelde applicaties zijn:

Een extra voordeel dat JWA Systems u kan bieden is de affiniteit met de diverse diciplines, o.a. chemie, fysica en werktuigbouw. Hierdoor zult u makkelijker uw wensen kunnen communiceren.