JWA Systems
Productontwikkeling
Bedrijf Producten Technologie Contact EnergyWatch PulseStation Press

Technologie

Nanokernel

Voor microcontrollers heeft JWA Systems een eenvouding besturingssysteem ontwikkeld. Binnen dit systeem kan modulair functionaliteit toegevoegd worden. Stel hiermee uw specifieke oplossing samen. De volgende opsomming betreft een in de praktijk geteste verzameling van technieken. Een inventief ontwikkelteam staat voor u klaar om te zorgen voor een snelle ontwikkeling en realisatie van het door u gewenste systeem.

USB

JWA Systems heeft met succes producten ontworpen welke middels USB communiceren.

BlueTooth

JWA Systems heeft met succes producten ontworpen welke middels BlueTooth communiceren.

Ethernet

JWA Systems heeft met succes producten ontworpen welke middels Ethernet communiceren.

EEG / EMG / ECG Acquisitie

Een laag signaalniveau en een hoge bronimpedantie maken EEG metingen tot een lastig onderwerp. JWA Systems heeft met succes een commerciele oplossing gemaakt welke 2 of 8 kanaals EEG / EMG / ECG kan meten.

CompactFlash

JWA Systems heeft CompactFlash toegepast in zijn ontwerpen.

Infrarood

Afstandsbedieningen. Module voor ontvangen en zenden van diverse afstandsbedienings protocollen. O.a. Sony, Philips, maar ook auto afstandsbedieningen.
IrDA. De draadloze communicatiestandaard. Geschikt voor bijvoorbeeld een slimme draagbare terminal waarop in het veld gegevens ingevoerd worden. Deze gegevens kunnen dan draadloos en eenvoudig via IrDA vanuit de terminal naar de hostcomputer gestuurd worden. De enige handeling die hiervoor noodzakelijk is is de terminal in de buurt van de hostcomputer te leggen. IrDA herkent een apparaat dat in het bereik gebracht wordt en de softwarelaag kan op basis hiervan automatisch aktie ondernemen zonder dat de gebruiker verder nog iets hoeft te doen.
Afstandsmeters / proximity sensors:
O.a. voor persoonsdetectie of besturings doeleinden. Zie AeroRide. Sharp GP2D02.
RS232 / RS485
Sturing industrieele apparatuur zoals frequentieregelaars of PLC's maar ook uitlezing van o.a. electriciteitsmeters. Het protocol voor Siemens micromaster frequentieregelaar is reeds uitgewerkt, evenals een protocol voor de sturing van FESTO ventieleilanden.
Telefoon interfaces:
DTMF generator in software. Hierdoor wordt een IC uitgespaart bij toepassingen waar met DTMF gewerkt wordt. Dit maakt de applicatie goedkoper maar ook flexibeler.
CLI of nummermelder modem. Hiermee kan een applicatie o.a. kijken of de beller wel bevoegd is om diensten geboden door de applicatie te gebruiken.
1200 baud modem. Toegepast in EziDial. Hiermee is het mogelijk gegevens opgeslagen in het geheugen van een applicatie op afstand via een ander modem (in de computer) te vernieuwen.
220V / Lichtnet / Krachtstroom:
Dimmers. Met een minimaal aantal onderdelen is het mogelijk dimmer of 220V schakelfaciliteit toe te voegen aan de applicatie. Zie o.a. Water&Licht en IrDimmer.
Communicatie: Het is mogelijk over het 220V huisnet gegevens te verzenden. Deze kan o.a. bestemd zijn voor dimmers die zich op de aansluitplaatsen bevinden. Hierdoor komen schakeldraden te vervallen hetgeen vooral bij complexe installaties voordeel kan bieden. In ontwikkeling.
Sequencer / Patroongeneratoren
In combinatie met o.a. een dimmerpack en de binnen JWA Systems ontwikkelde sequencersoftware kan een complete lichtshow inclusief effecten (rook, water etc.) geprogrammeerd worden, synchroon met een willekeurig stuk muziek. Deze combinatie heeft zijn waarde bewezen bij de ontwikkeling van een water&licht orgel zoals dat te zien is geweest op de Parade.
Data logging:
Middels grote Flash EPROM geheugens kan lange termijn registratie gerealiseerd worden van continue signalen of intermitterend optedende gebeurtenissen. Uitlezing bijv. via IrDA en speciale hostsoftware voor automatische uitlezing en conversie naar het gewenste formaat (Matlab o.i.d.) en of controle op anomaliteiten.
DC-DC converter:
Microcontrollers zijn zo snel dat het mogelijk is deze direct de schakelpulsen voor een DC-DC converter te laten genereren. Hierdoor kunnen zaken als step-load-regulation, efficiency en powerpoint tracking in software gerealiseerd worden. Dit bied een scala van nieuwe mogelijkheden, te denken valt aan auto-calibratie, foutdetectie e.a. Binnen JWA Systems is reeds een eenvoudige step-up converter middels deze techniek gerealiseerd. Met name wordt aan solar-toepassingen gedacht.
GSM:
GSM telefonie biedt relatief goedkope connectivity voor plaatsen die moeilijk te bereiken zijn. O.a. remote-sensing, alarmen maar ook configuratie en foutzoeken op afstand. Een interface voor SMS is beschikbaar.
LCD / Keyboard.
Een complete software module is beschikbaar voor het bouwen van een menu gebaseerde user-interface. E.e.a. lijkt sterk op de interface zoals deze in mobiele telefoons te vinden is.
Rotoled:
Een 8-tal leds gemonteerd op een roterende arm. De arm en de leds worden onzichtbaar door de snelle draaiing. Totdat een van de leds in kort durende pulsjes ontstoken wordt, synchroon met de draaisnelheid. Het ook neemt een stilstaande punt waar op de plek waar het ledje zich bevind op het moment dat het ontstoken wordt. Een ander tijdstip en een andere led geven een punt elders. Zo kan een cylindervormig dotmatrix display gebouw worden. Andere configuraties zijn mogelijk.
Energie verbruik registratie systemen.
O.a. voor NOVEM. Diverse branches hebben afspraken gemaakt in het kader van meerjarenplannen energieverbruik. Een voorwaarde voor succes van deze plannen is een betrouwbare meting van de energie efficiency van de productieprocessen. JWA Systems heeft hiermee al enkele jaren ervaring. Software is ontwikkeld voor het automatisch vergaren van productiegegevens en energieverbruik. Basis hiervoor kan zijn de printeruitvoer zoals deze bij vele productieomgevingen voorhanden is. De toepassing vereist dus geen veranderingen in de bestaande automatisering. Aanverwante ontwikkelingen: Pulstellers voor energiemeters, RS485 voor langeafstands communicatie en een rapportage pakket tbv visualisatie en interpretatie van verbruiks gegevens.
DataConverters / Patchers.
Soms is het nodig bestaande software aan te passen aan nieuwe eisen. Noem bijvoorbeeld een 2-cijferige datum in rapportages, toevoeging van extra gegevens op een rapportage, of het gebruik van een ander type printer. Zeker als het relatief oude systemen betreft kan service een probleem worden. JWA Systems heeft applicaties ontwikkeld die extra functionaliteit toevoegen door de datastroom naar de printer te onderscheppen en deze aan te passen en uit te breiden met extra gegevens. Zie o.a. PrintSeri